Oznámení MŠ

Upozornění pro rodiče

V mateřské škole se vyskytla spálová angína (infekční onemocnění). Prosíme tedy rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě výskytu onemocnění informovali paní učitelku ve své třídě. Tuto informaci nikomu dále nesdělujeme, slouží pouze k monitorování výskytu onemocnění (zda stále je a v jaké míře). Děkujeme.

                                                                                                                                                     vyvěšeno: 19. května 2023

 

 

Informace ke konání zápisu pro děti z Ukrajiny 

Ředitelka základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Hana Mikaušová vyhlašuje termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024, a to prezenčně dne 14.6.2023 od 14:00 do 17:00 hod. v budově mateřské školy, Lelekovice, Hlavní 13/2. Žádost o přijetí ZDE

                                                                                      Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy

                                                                                                                                            vyvěšeno: 5. května 2023

Директор общеобразовательной школы и детского сада, с. Лелековице, район Брно - венков, госбюджетной организации Хана Микаушова устанавливает следующую дату проведения процедуры записи для получения дошкольного образования, начиная с учебного года 2023/2024, формой личного присутствия с ребенком 14 июня 2023 года с 14:00 до 17:00 часов в здании детского садика, с. Лелековице, ул. Главни 13/2. Подайте заявку на вступ тут

                                                                                         Хана Микаушова, директор школы

                                                                                                                                      опубліковано: 5 травня 2023 р

Oznámení o konání zápisu do mateřské školy ZDE

Zápis do mateřské školy Lelekovice pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve středu 10. května 2023 v době od 14:00 do 17:00 v MŠ (kancelář vedoucí učitelky, tj. v 1. patro,stará budova). K zápisu si zákonný zástupce připraví občanský průkaz, vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování a rodný list dítěte. Tiskopisy potřebné k zápisu jsou ke stažení na webových stránkách (oddíl "Zápis do MŠ - informace"; evidenční list prosíme tiskněte oboustranně), k vyzvednutí přímo v MŠ (v rámci dne otevřených dveří, dne 4. dubna 2023, od 10:00 do 11:30) nebo po předchozí domluvě (rovněž k vyzvednutí v MŠ, a to v době jejího provozu).

Těšíme se na Vás!

Bc. Alena Komendová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Oznámení o provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

Oznámení ZDE

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Mgr. Hana Mikaušová oznamuje, že v době havních školních prázdnin školního roku 2022/2023 bude běžný chod MŠ zajištěn od pondělí 3. července 2023 do pátku 14. července 2023. Následně, tj. od 17. července 2023, bude mateřská škola uzavřena. 

                                                                                           vyvěšeno: 29. března 2023                                             

 

Den otevřených dveří v mateřské škole

Chystáte se letos k zápisu do mateřské školy a zajímá Vás, jaká je a na co se v ní můžou Vaše děti těšit? Tak právě pro Vás je připravena možnost se k nám do mateřské školy přijít podívat, prohlédnout si její prostory i zahradu, nahlédnout  do vzdělávacího porgramu a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

V úterý 4. dubna 2023 se naše dveře otevřenou všem zájemcům, a to v čase od 10:00 do 11:30 hod. Těšíme se na Vás!

K dispozici budou také formuláře k zápisu na školní rok 2023/2024.

                                                                                                                           vyvěšeno: 14. března 2023

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz začíná v pondělí 13. února a potrvá do čtvrtka 16. února. Podrobné informace dostali rodiče přihlášných dětí na své emailové adresy.  Prosíme rodiče, aby informaci o předání svého dítěte přímo u autobusu panu instruktorovi, sdělili i paní učitelce ve třídě. Budete-li však své dítě vodit před odjezdem do MŠ, je nutné dojít nejpozději v 7:00!!! 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                       vyvěšeno: 9. února 2023

 

Pololetní prázdniny

Provoz mateřské školy v pátek 3. února 2023 (pololetní prázdniny) je pouze pro přihlášené děti (viz rodiči vyplněné seznamy), a to v 1. patře, třída Zajíčků. Děti ze třídy Berušek se po převlečení v šatně přesunou do horního patra.

Provoz mateřské školy zůstává stejný, tj. od 6:30 do 16:30. Dojde-li ke změně docházky Vašeho dítěte, prosíme Vás, abyste nás o této skutečnosti informovali – můžete přímo paní učitelce anebo jsou k dispozici telefony i emaily jednotlivých tříd. Děkujeme.

                                                                                                     vyvěšeno na webu: 1. 2. 2023; vyvěšeno v MŠ: 31. 1. 2023

POZOR!!!

Z důvodu nemoci se ruší hudební program brněnské filharmonie, který se měl uskutečnit v úterý 24. ledna 2023 v mateřské škole.  Děkujeme za pochopení.

                                                                              vyvěšeno: 24. ledna 2023

Potvrzení o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

potvrzení o úhradě školného za rok 2022 Vám bude postupně vydáváno, a to nejdříve od konce ledna 2023. Potvrzení dostanete od svých třídních učitelek, které Vám jej předají oproti podpisu.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Alena Komendová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

                                                                                                        vyvěšeno: 9. ledna 2023

 

Vážení rodiče,

po dohodě s ředitelkou a zřizovatelem bude v době vánočních prázdnin, tzn. od 23. 12. do 2. 1. 2023 přerušen provoz mateřské školy.

Provoz bude obnoven v úterý 3. ledna 2023. Děkujeme za pochopení.

Informování proběhlo 7. září 2022 (schůzka pro rodiče), nezúčastněným zasláno na emailové adresy 8. září 2022.

V mateřské škole vyvěšeno dne 28. listopadu 2022

Upozornění pro rodiče

V mateřské škole se vyskytla spála (infekční onemocnění). Prosíme tedy rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímiu stavu svých dětí a v případě výskytu onemocnění informovali paní učitelku ve své třídě. Tuto informaci nikomu dále nesdělujeme, slouží pouze k monitorování výskytu onemocnění (zda stále je a v jaké míře). Děkujeme.

                                                                                                                                                     vyvěšeno: 5. prosince 2022

Rozsvícení vánočního stromu v mateřské škole

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na rozsvícení vánočního stromu na zahradě naší mateřské školy, které se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2022 odpoledne. Více informací ZDE. Těšíme se na Vás!

                                                                                                       vyvěšeno: 24. listopadu 2022

Oznámení o přerušení provozu MŠ

V pátek 18. listopadu 2022 je ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno. Informace o přerušení provozu mateřské školy byla rodičům sdělena na informativní schůzce dne 7. září 2022 a nepřítomným rodičům zaslána emailem. 

                                                                                                                  vyvěšeno: 10. listopadu 2022

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Upozorňujeme rodiče, že v mateřské škole se vyskytla tzv. „sedmá nemoc“. Věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě výskytu informujte paní učitelku ve třídě, abychom věděli, zda a v jaké míře se onemocnění vyskytuje. Děkujeme :) 

                                                                                   Vyvěšeno: 21. 10. 2022

 

Odpolední kroužky v mateřské škole

Všechny odpolední kroužky, tj. angličtina a zumba, budou začínat v říjnu.

Zájemci o kroužek angličtiny měli k dispozici letáčky, dle kterých se sami přihlašovali paní učitelce. Zájemci o kroužek zumby se mohou do konce týdne, tj. do 23. září zapisovat v šatnách tříd na určený tiskopis - nezapomeňte prosím uvést kontakt!

Lektoři jednotlivých kroužků se pak rodičům ozvou s podrobnými informacemi - začátek kroužku, platba apod. Prosíme tedy, abyste vyčkali na informace od jednotlivých lektorů kroužků. 

Děkujeme.

                                                                                                                                    vyvěšeno: 21. září 2022

 

 

Nabídka kurzu brusení pro děti z naší mateřské školy

Opět nabízíme možnost přihlášení dětí do kurzu bruslení, který začíná 7. října 2022. Přihlašování je možné do 9. září 2022, a to zapsáním do tabulky v šatnách tříd (vývěsky, nástěnky). Po ukončení možnosti zapisování bude seznam zájemců předán pořadateli kurzu, který rodiče dále kontaktuje s podrobnějšími informacemi.  Další informace naleznete ZDE 

                                                                                                                               vyvěšeno: 5. září 2022

 

POZOR - ZMĚNA !!!

Od 1. září dochází ke změně ve vyzvedávání dětí v době po obědě - nyní je doba k vyzvedávání stanovená od 12:00 do 12:30. Informace o změně byly rodičům také zaslány na jejich uvedené emailové adresy.

                                                                                                                                                vyvěšeno: 31. 8. 2022

Schůzka pro rodiče

Informativní schůzka pro všechny rodiče se bude konat ve středu 7. září 2022 v přízemí MŠ (třída Berušky) od 16:30

Program schůzky: školní řád a obecné informace k provozu, platby školného, stravného, plánované kulturní akce a kroužky pro děti, plán školního roku, omlouvání dětí, nemoci dětí - dítě nechodí do školky pořád, jen když je zdravé!; seznámení s pedagogickým sborem MŠ a další. 

Prosíme o Vaši účast.

                                                                                                                                           vyvěšeno: 31. 8. 2022

Zahájení nového školního roku

Na všechny děti a jejich rodiče se těšíme 1. září v klasickém provozu naší mateřské školy.

Krásný a pohádkový nový školní rok! 

                                                                                                                                               vyvěšeno: 31. 8. 2022              

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Prázdninový provoz mateřské školy je pouze pro přihlášené děti (viz rodiči vyplněné seznamy), a to ve dnech 1. až 15. července 2022, v době provozu mateřské školy, tzn. od 6:30 do 16:30. Jakékoliv změny v docházce přihlášených dětí prosím hlaste paní učitelce ve třídě a paní vedoucí v jídelně. Po dobu prázdninového provozu jsou k dispozici také telefonní kontakty do jednotlivých tříd.

V době od 18. července do 31. srpna 2022 bude mateřská škola uzavřena. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti opět 1. září 2022.

Přejeme Vám krásné léto plné příjemných zážitků.

                                                                                                                  vyvěšeno: 30. června 2022

 

 

Upozorňujeme rodiče na výskyt neštovic. Věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě výskytu informujte paní učitelku ve třídě, abychom věděli, zda a v jaké míře se onemocnění vyskytuje. Děkujeme.

                                                                              vyvěšeno: 15. června 2022

 

Seznam přijatých a nepřijatých dětí od 1. září 2022 k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých a nepřijatých dětí (vedené pod registračními čísly) k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 naleznete ZDE

                                                                                                     vyvěšeno 30. května 2022

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v pondělí 20. června v 16:00 (přízemí MŠ, třída Berušek). Na schůzce Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další důležité tiskopisy vztahující se k nástupu Vašeho dítěte do MŠ. Prosím Vás, abyste se schůzky zúčastnili. Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci zúčastnit, ozvěte se prosím na email komendova@skolkalelekovice.cz. Vzhledem k povaze schůzky Vás prosím o účast bez dětí

Těším se na všechny nově příchozí.

Bc. Alena Komendová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

                                                                                              vyvěšeno: 30. května 2022

 

 

Pozvánka z obce Česká

Legendy tradičních řemesel dětem - v neděli 29. května 2022 v 15 hodin v Obecní sokolovně v České

podrobnější infromace ZDE

                                                                             vyvěšeno: 6. května 2022

Zápis dětí z Ukrajiny

Informace ke konání zápisu pro děti z Ukrajiny ZDE

Ředitelka základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Hana Mikaušová vyhlašuje termín

dalšího zápisu

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023,

a to prezenčně dne 14.6.2022 od 14:00 do 17:00 hod. v budově mateřské školy, Lelekovice, Hlavní 13/2. Zápisové formuláře budou vyvěšeny na stránkách školy po celé období zápisu tj.1.6.do 15.7.2022 ZDE

                                                                                                              Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy

Директор общеобразовательной школы и детского сада, с. Лелековице, район Брно - венков, госбюджетной организации Хана Микаушова устанавливает следующую дату проведения

процедуры записи

для получения дошкольного образования, начиная с учебного года 2022/2023,

формой личного присутствия с ребенком 14 июня 2022 года с 14:00 до 17:00 часов в здании детского садика, с. Лелековице, ул. Главни 13/2 .

Регистрационные формуляры для записи будут размещены на сайте школы в течение всего периода записи, а именно с 1.06. до 15.07.2022 г.. ТУТ

                                                                                                                         Хана Микаушова, директор школы

                                                                                  vyvěšeno: 2. května 2022

Upozorňujeme rodiče na výskyt vší (pedikulóza). Prosíme, věnujte pozornost stavu vlásků Vašich dětí. Děkujeme.

                                                                                  vyvěšeno: 29. dubna 2022

 

Oznámení o provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

Oznámení ke stažení ZDE

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Hana Mikaušová oznamuje, že v době hlavních školních prázdnin r. 2022 bude běžný chod mateřské školy zajištěn ve dnech od 1.7.2022 do 15.7.2022.

V době od 18.7.2022 do 31.8.2022 bude školka pro děti uzavřena.

V průběhu prázdnin jsou pro děti z naší mateřské školy organizovány tyto příměstské tábory:

18.-22.7.2022 NA NOEMOVĚ ARŠE – příměstský tábor pro děti ve věku 3-6 let, denně od 7:00 do 16:30 v Lelekovicích, cena 2 600 Kč (sourozenec 2 300Kč) včetně stravy.

Podrobnosti včetně podávání přihlášek jsou uvedeny v přiloženém letáčku ZDE

1.-5.8.2022 MULTISPORTOVNÍ  KEMP S HC MYSTERY KUŘIM – příměstský tábor pro děti ročník narození 2014- 2017. Pohybové aktivity budou doplněny o bruslení a plavání – vše ve sportovním areálu v Kuřimi, cena 3 200 Kč včetně stravy. Pro děti ze ZŠ a MŠ Lelekovice je sleva 200 Kč při placení doplatku.

 

 

Další možné tipy na prázdninovou aktivitu dětí:

https://www.tenisovaskolaspin.cz/

https://www.plaveckaskolabrno.cz/

https://helceletka.cz/tabory/#id=6118

https://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory-uvod

https://www.luzanky.cz/Primestske-tabory

https://www.krouzkyatabory.cz/tabory/brno/vsechny-tabory

www.salesko.cz/aktivity/tabory/

www.brno.sdb.cz/stredisko/aktivity/tabory-a-pobytovky

www.skolkasykorka.cz/

www.skolkamedlanka.cz/program/tabory/

www.lesinka.cz/tabory/

www.lipka.cz/tabory

https://www.sum-merin.cz/hudebne-dramaticky-tabor-sumeni-2022

https://www.ddmkurim.cz/tabory/primestske/

                                                                                                                                       vyvěšeno: 12. dubna 2022

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Provoz mateřské školy v době velikonočních prázdnin, tj. čtvrtek 14. dubna 2022 je pouze pro přihlášené děti (viz rodiči vyplněné seznamy).

V případě, že je Vaše dítě na prázdninový provoz přihlášeno a rozhodnete se jej ponechat v domácím prostředí, prosíme o sdělení této skutečnosti!!! Telefony i e-maily jsou v pracovní dny stále v provozu.

Provoz bude zajištěn ve II. třídě – ZAJÍČCI.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                           Bc. Alena Komendová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

                                                                                                                                        vyvěšeno: 11. dubna 2022

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LELEKOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

se bude konat dne 5. května 2022 v době od 14:00 do 17:00

K zápisu si zákonný zástupce připraví vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte. Tiskopisy potřebné k zápisu budou ke stažení na webových stránkách www.zslelekovice.cz (sekce mateřská škola - zápis do MŠ informace) anebo si je můžete vyzvednout přímo v MŠ, a to dne 12. dubna 2022 od 10:00 do 11:30. V tomto čase se zároveň můžete podívat do naší mateřské školy. Zápis bude probíhat v kanceláři vedoucí učitelky (1. patro, stará budova). Po předchozí domluvě lze tiskopisy vyzvednout i v jiný termín, tzn. od 12. dubna 2022 dále.

Bc. Alena Komendová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

                                                                                                                                    vyvěšeno: 4. dubna 2022