Rozvrhy jednotlivých tříd

Rozvrh I. A třídy - tř. uč. Mgr. et Mgr. Iveta Kišová

učitelé : Mgr. et Mgr. R. Divišová, Mgr. E. Kyzlinková

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí ČJ M TV ČS    
úterý ČJ HV ČJ ČS AJ  
středa ČJ M VV VV    
čtvrtek ČJ M ČS      
pátek ČJ M TV ČJ    

Rozvrh I. B třídy - tř. uč. Mgr. et Mgr. Radka Divišová

učitelé: -

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí ČJ ČJ ČS TV    
úterý ČJ M AJ HV    
středa ČJ M ČJ TV    
čtvrtek ČJ M VV VV    
pátek ČJ M ČS ČS    

Rozvrh II. A třídy - tř. uč. Mgr. Markéta Nečasová, asistent pedagoga Ing. Kateřina Slavatová

učitelé: Mgr. Hana Mikaušová; PaedDr. Jana Strejčková; Mgr. Eva Kyzlinková

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí ČJ M ČJ ČS    
úterý HV ČJ VV VV M  
středa ČJ M ČJ ČS TV  
čtvrtek ČJ ČJ M AJ    
pátek ČJ M ČS TV    

Rozvrh II. B třídy - tř. uč. Mgr. Pavla Tomášková, asistent pedagoga Jarmila Bařinková

učitelé: Mgr. et Mgr. R. Divišová

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí ČJ M ČS ČJ    
úterý ČJ M TV ČJ    
středa ČJ M ČS VV VV  
čtvrtek ČJ M ČS TV AJ  
pátek ČJ M ČJ HV    

Rozvrh III. třídy - tř. uč. Mgr. Martina Škrdlová, asistent pedagoga Helena Sobotíková

učitelé: Mgr. H. Vávrová

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí ČJ M ČS AJ ČJ  
úterý AJ ČJ M TV    
středa M AJ TV ČS ČJ  
čtvrtek ČJ M VV VV ČJ  
pátek ČJ M ČS HV ČJ  

Rozvrh IV. A třídy - tř. uč. Mgr. Milan Juránek, asistent pedagoga Tereza Cupalová

učitelé: Mgr. Hana Mikaušová, Mgr. Hana Vávrová

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí AJ ČJ M ČJ TV
úterý ČJ M AJ VL INF  
středa AJ ČJ M TV HV  
čtvrtek ČJ M VL ČJ  
pátek AJ ČJ M VV VV  

Rozvrh IV. B  třídy -  tř. uč. PaedDr. Jana Strejčková, asistent pedagoga Martina Čuprová

učitelé: Mgr. et Mgr. I. Kišová, Mgr. M. Juránek, Mgr. H Mikaušová

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí M ČJ ČJ AJ TV
úterý AJ VL ČJ M ČJ  
středa ČJ M AJ TV  
čtvrtek M AJ HV ČJ INF  
pátek ČJ M VV VV VL  

Rozvrh V.  třídy - tř. uč. Mgr. Hana Vávrová, asistent pedagoga Andrea Kovářík

učitelé: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Martina Škrdlová

  7:50-8:35 8:45-9:30 9:50-10:35 10:45-11:30 11:40-12:25 12:35-13:20
pondělí ČJ M VL HV AJ  
úterý ČJ  AJ M VV VV
středa ČJ ČJ AJ TV  
čtvrtek ČJ INF AJ M VL  
pátek ČJ ČJ M-G M-G TV