Možnost fotografování

Možnost fotografování
Vážení rodiče, 
nabízíme Vám možnost fotografování Vašeho dítěte. 

Jde o:

1) Vánoční sadu cena 330,-Kč, 

2) Sadu stolní kalendář cena 330,- Kč        oboje k nahlédnutí viz odkaz 
https://docs.google.com/document/d/1Yp6YIBSluO6a_Nzy3-lEi9hyayQB7nl7-c4zsYKf674/edit

Fotografování by proběhlo v pátek 14. 10.
Peníze zatím neposílejte, bude se vybírat, až dojdou fotografie. 
Děti se mohou fotit dohromady i se sourozencem-žákem naší ZŠ, po domluvě s Vámi případně s mladším sourozencem, který není žákem naší ZŠ - na fotografování byste mladší dítě přivedli do školy.

Prosím, v případě zájmu o některé foto, napište mi na lístek, o kterou sadu máte zájem. Lístek, ať mi dítě přinese - učitelka Iveta Kišová.

 

Děkuji Kišová

Zrušený cyklistický výlet

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se cyklistický výlet ve středu 14.9. ruší. Nicméně místo TV budeme mít M-G.

Cyklistický výlet

Ve středu 14.9. pojedeme na cyklistický výlet spojený s exkurzemi do kuřimské štoly (VL  - téma: 2.světová válka) a četnické stanice (VL - téma: Meziválečné období). Trasa měří asi 20 km a je středně náročná (Lelekovice, Podlesí, kuřimský rybníček Srpek, zmrzlina u kostela, přes Kuřim a následně Šibernou směr Česká, Lelekovice).
Sraz v 7:45 na Hasičce, návrat do 13:00 do Lelekovic na oběd. Děti z České se mohou odpojit v České u hřiště Améba po předložení písemné propustky s tím, že rodiče za ně poté přebírají plnou odpovědnost.  

Povinné:
* kolo v perfektním stavu,správně nahuštěné, funkční brzdy, přehazovačka  (potvrdíte podpisem v ŽK)
* helma (správně "sedící" na hlavě)
* reflexní oblečení nebo vesta (lze si půjčit ve škole)
+ jídlo a pití na celé dopoledne
* 30,- Kč na vstupné (vybírám v pondělí ve škole)

* podpis rodičů v  ŽK o kontrole technického stavu kola


Doporučené:
* vhodné oblečení, které lze postupně sundávat  (ráno bývá chladno  a ve štole je 12 stupňů, nikdo nepojede pouze v kraťasech a krátkém rukávu)
* pevnou obuv 
* peníze na zmrzlinu (do 50,- Kč)

Žáci, kteří se cyklistického výletu nezúčastní, se budou moci vzdělávat ve 4. třídě.

Zahájení školního roku + pomůcky

Milí páťáci,

školní rok zahájíme v naší nové  třídě v 8:00 (velká třída vedle ředitelny). Škola se otevírá v 7:45, přezůvky si přezujete v nové šatně (samostatná šatna u dveří na dvůr).  Tento den spolu strávíme asi hodinku (bez oběda), v pátek 5 hodin (s obědem) a od pondělka již pojedeme naplno podle rozvrhu. Ten si zvědavci mohou prohlédnout  v "Rozvrzích jednotlivých tříd" a nedočkavci mohou pomalu pořizovat pomůcky na celý školní rok (viz níže). 

Těším se na vás. 

Hana Vávrová

 

Pomůcky žáka 5. tř. pro šk. rok 2022/23

deníček na D.Ú.

4 rychlovazače na kopírované listy do AJ, M, VL, ČJ (lze použít loňské)

 Pouzdro vždy takto vybavené

pero nebo propisku, které nelze zmizíkovat

pero  náhradní (může být zmizíkovací)

pastelky (cca 5 barev)

ostré, špičaté nůžky, kterými lze ustřihnout i látku (podepsané)

lepidlo tyčinku  (malé, podepsané)

krátké pravítko

2 tužky (ostrouhané)

M

Kalkulačka – obyčejná (lze používat mobil)

M-G

1 trojúhelník s ryskou +1 pravítko

kružítko (přinést až na pokyn učitele)

2 tvrdé tužky (1H-5H)

VV 

Vodové barvy (podepsané)

Temperové barvy (nejméně 10 ks, podepsané)

2 štětce ploché (velký, malý)

1 štětec kulatý (tlustý)

Voskovky

Lepidlo tyčinkové (větší, podepsané)

Tenkou černou fixu nebo gelovku

Izolepu cca 5 cm širokou  (podepsanou)

kelímek (podepsaný)

prac. oděv, hadřík, podložku (noviny)

ČJ, Př, Informatika

- rodiče každý písemný domácí úkol zkontrolují a podepíší, splnění ústního úkolu potvrdí svým podpisem v deníčku,

- žáci v sešitech provádí opravy chyb se stručným zdůvodněním,

- nesplněný domácí úkol rodiče mohou písemně omluvit, žák si úkol doplní v co nejkratší době,

- při nepřítomnosti ve vyučování si žák zadané úkoly, učivo, zápisy samostatně zjistí a splní. 
 

Negumovací pero - obyčejné, pastelky (cca 5 barev), školní sešit na školní prácí, domácí sešit na psaní domácích úkolů.

Čtenářský deník - lze pokračovat v loňském (formát A4, A5, tvrdé desky), pravidla četby a zápisů si děti zapsaly do čtenářských deníků

Vlastní knihy ke čtení ve čtenářské dílně (beletrie, poezie), případně lze využít knihy z třídní knihovničky

Hodnocení - nové učivo není hodnoceno, jen jsou označovány chyby, které žák opravuje. Hodnocení známkou následuje až po procvičení. Po absenci z důvodu nemoci není žák hodnocen z nového učiva. Hodnocen je až po jeho procvičení a ověření, že učivo ovládá.