Exkurze do studentského rozhlasu

Ve středu 7. června jedeme do Brna na exkurzi do studentského rozhlasu. Sraz před školou 7.50 (odjíždíme autobusem č. 41 v 8.04). Návrat do 12. 30 na oběd. S sebou 2 jízdenky na 3 zóny, svačina, pití. 

V případě, že bude některé z dětí nastupovat po trase autobusu č. 41, zapište tuto informaci do žákovské knížky s dovětkem, že za něj přebíráte zodpovědnost do nastoupení do autobusu. To stejné platí i o návratu zpět autobusem č. 41 (11.25 nebo 12.25 ke škole).


 

1. 6. Cyklistický výlet

Ve čtvrtek 1. 6.  pojedeme na cyklistický výlet spojený s exkurzemi do kuřimské štoly (VL  - téma: 2.světová válka) a četnické stanice (VL - téma: Meziválečné období). Trasa měří 15 km a je pro průměrné cyklisty středně náročná (Lelekovice, Podlesí, kuřimský rybníček Srpek, zmrzlina u kostela, přes Kuřim a následně Šibernou směr Česká, zmrzlina U Baumanů - zdarma, Lelekovice).
Sraz v 7:45 na Hasičce, návrat asi 13:30 do Lelekovic na oběd. Děti z České se mohou odpojit v České  po předložení písemné propustky s tím, že rodiče za ně poté přebírají plnou odpovědnost.  

Vzhledem k prodloužení "vyučování" (6 vyučovacích hodin) dojde v úterý naopak o zkrácení vyučování o 1 hodinu  tzn. budeme končit ve 12:25. 

Povinné:
* kolo v perfektním stavu,správně nahuštěné, funkční brzdy, přehazovačka  (potvrdíte podpisem v ŽK)
* helma (správně "sedící" na hlavě)
* reflexní oblečení nebo vesta (lze si půjčit ve škole)
+ jídlo a pití na celé dopoledne
* 30,- Kč na vstupné (vybírám v pondělí ve škole)

* podpis rodičů v  ŽK o kontrole technického stavu kola


Doporučené:
* vhodné oblečení, které lze postupně sundávat  ( ve štole je 12 stupňů)
* peníze na zmrzlinu (do 50,- Kč)

Žáci, kteří se cyklistického výletu nezúčastní, se budou moci vzdělávat ve 4. třídě.

Výlet s fyzikálními pokusy

Ve čtvrtek 11. května pojedeme s dětmi místo běžné výuky na návštěvu do ZŠ a MŠ v Dolních Loučkách. Zhlédneme tam připravené fyzikální pokusy a experimenty s lidskými smysly. 

Odcházíme od školy v 7.30, v 7.44 nám odjíždí vlak z České směr Tišnov. 
Předpokládáme návrat vlakem do České ve 12.14  a ve 12.25 ke škole.
 
V případě, že budou děti na nás čekat v České na nádraží, rodiče tuto informaci zapíší do žákovských knížek včetně věty: Do příchodu pedagoga přebírám zodpovědnost za své dítě. Tyto děti budou mít již označenou jízdenku.
 
S sebou 2 jízdenky na 4 pásma 90 minut, pití, svačina, přezůvky.

Třídní schůzky 13. 4. v 17:00

Ve čtvrtek 13.4. 2023 proběhnou třídní schůzky ve třídě 5.A v 17:00 hodin. 

Úterý 7.2. Technické muzeum

 
V úterý 7.2. pojedeme do Technického muzea v Brně. Projdeme si s průvodcem Uličku  řemesel, auta a půjdeme do Herny. 
Sraz v 7:55 na zastávce u školy nebo v autobuse, předpokládaný návrat 12:36 na vlakové nádraží v České. Poté pěšky do školy na oběd a kroužky a u školy rozchod. Kdo bude chtít odcházet sám od nádraží, potřebuje lísteček s žádostí o uvolnění (s datem a podpisem rodičů). 
Cena programu: 50,- Kč (platí se nejpozději v pondělí 6.2. ve škole).
S sebou: 2 jízdenky na 2 zóny, svačinu a pití na celé dopoledne (lze si koupit z automatů v muzeu), vhodnou obuv (půjdeme kus pěšky), popř. peníze na suvenýry.

Hovorové hodiny

Vážení rodiče,

 

v týdnu od 23.1. do 27. 1. 2023 proběhnou hovorové hodiny.

V případě zájmu kontaktujte jednotlivé vyučující telefonicky (kontakty viz ŽK).

 

Úkoly pro nemocné z ČJ a PŘ a INF do 20. 1.

VČeském jazyce jsme probrali koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského, dnes jsme začali opakovat rod mužský. 
PS po s. 41 včetně
UČ po s. 84 projděte cvičení (vždy zdůvodňovat) a poučky ústně (doporučuji napsat cv. 79/8, 80/2, 83/10a do sešitu domácího). Zvlášť věnujte pozornost na s. 83 poučce dole "Nezaměňujte".
 
PŘ máme probrán subtropický a mírný podnebný pás (s. 36-39).
 
INF vytvoř v programu Scratch s pomocí stopy brouka scénář na libovolné tiskací písmeno. 
 
Test z ČJ píšeme ve čvrtek a bude se týkat určování slovních druhů a koncovek PJ rodu stř. a ženského. Test z PŘ píšeme zítra a bude z učiva o tropickém a subtropickém podnebném pásu. 

13.12. Brno - Putování do Betléma

V úterý 13.12. pojedeme do Diecézního muzea v Brně na vánoční tematický  program "Cesta do Betléma". Zároveň navštívíme některá významná historická místa Brna a projdeme si vánoční trhy. 
Sraz v 8:05 na vlakovém nádraží v České (směr Brno), předpokládaný návrat 12:36 tamtéž,  poté pěšky do školy na oběd a u školy rozchod. Kdo bude chtít odcházet sám od nádraží, potřebuje lísteček s žádostí o uvolnění (s datem a podpisem rodičů). 
Cena programu: 60,- Kč (vybírá se během pátku a pondělka ve škole).
S sebou: 2 jízdenky na 3 zóny, svačinu a pití na celé dopoledne, pochvalníček a pero, vhodné teplé oblečení a obuv na procházku v centru Brna (cca 2 hodiny strávíme venku), popř. peníze na útratu dle uvážení.

Cesta Sluneční soustavou

V pátek 25. listopadu pojedeme do brněnské hvězdárny na výukový program Cesta sluneční soustavou. Cena je 50 Kč, peníze přinést do středy 23. listopadu. Odjíždíme po druhé vyučovací hodině, vrátíme se na oběd ve 12. 34 autobusem ke škole. Kdo z dětí bude chtít vystoupit po cestě, přinese  nejpozději ve čtvrtek před odjezdem v žákovské knížce vzkaz od rodičů. 

S sebou si děti vezmou  2 jízdenky na 3 zóny, svačinu a psací potřeby.

Cesta Sluneční soustavou

V pátek 25. listopadu pojedeme do brněnské hvězdárny na výukový program Cesta sluneční soustavou. Cena je 50 Kč, peníze přinést do středy 23. listopadu. Odjíždíme po druhé vyučovací hodině, vrátíme se na oběd ve 12. 34 autobusem ke škole. Kdo z dětí bude chtít vystoupit po cestě, přinese  nejpozději ve čtvrtek před odjezdem v žákovské knížce vzkaz od rodičů. 

S sebou si děti vezmou  2 jízdenky na 3 zóny, svačinu a psací potřeby.

Fotografie

Vážení rodiče,

již dorazily fotografie - foto sada Vánoční nebo sada Stolní kalendář 330Kč/ sada.

Dva žáci se fotili pouze 3 ks foto za 150Kč.

Fotky se vydávají oproti penězům a to budˇpřed vyučováním nebo o velké přestávce. Prosím, pošlete po dětech peníze. Děkuji Kišová 

 

Objednávky knih Albatros a Fragment

Vážení rodiče, 

děti dostaly katalogy s nabídkou knih.. Pokud máte zájem si některé knihy objednat (výhodnější cena než v knihkupectvích, doručení do školy), vyplňte objednávkový list a pošlete jej po svém dítěti zpět do školy paní učitelce Kopecké, případně třídnímu učiteli.

V případě, že knihu zamýšlíte jako vánoční dárek, napište objednání do e-mailu na adresu kopecka@zslelekovice.cz, v němž uvedete jméno dítěte, nakladatelství (Albatros, Fragment) a název knihy. V tomto případě Vás upozorním na vyzvednutí knihy ve škole.

Platba za knihy se provádí vždy až po doručení knih. 

Své objednávky zasílejte do středy 9. listopadu. 

Výukový program Jezírko

25. října pojedeme do Soběšic - pracoviště Jezírko na výukový program Na kameni kámen. Program bude probíhat částečně venku, proto vybavte dětí vhodným sportovním oblečením. S sebou si dále vezmou přezůvky, svačinu a 2 jízdenky na 2 zóny. 

Sejdeme se u školy v 7.45. Pojedeme autobusem č. 41 na Vranov. Děti mohou po cestě přistoupit, ale je nutné toto písemně oznámit předem v ŽK. Návrat ke škole a na oběd je plánován ve 12.40. Poté žáci odcházejí domů.

Cena: 150 Kč (zaplatit hotově p. učitelce Kopecké)

Čtvrtek 13.10. Brněnské pověsti

Ve čtvrtek 13.10. pojedeme do Brna. Navštívíme místa spojená s historií a pověstmi města a Labyrint pod Zelným trhem. Sraz na autobusové zastávce u školy v 7:30 nebo přímo po cestě v autobuse č. 41. S sebou 2 jízdenky na 3 zóny, dostatek jídla a pití na celé dopoledne, vhodné oblečení (celou dobu budeme venku nebo v podzemí) a pohodlnou obuv.  Návrat na vlakové nádraží v České ve 12:15 a poté přesun do školy na oběd.  Rozchod u školy nebo po předložení lístečku (s datem 13.10.) a žádostí o samostatný odchod a převzetí odpovědnosti rodičů. 

Vstupné 90,- Kč do Labyrintu se bude vybírat ve středu. Děti, které v září platily 30, - Kč na cyklistický výlet přinesou pouze 60,- Kč. 

Možnost fotografování

Možnost fotografování
Vážení rodiče, 
nabízíme Vám možnost fotografování Vašeho dítěte. 

Jde o:

1) Vánoční sadu cena 330,-Kč, 

2) Sadu stolní kalendář cena 330,- Kč        oboje k nahlédnutí viz odkaz 
https://docs.google.com/document/d/1Yp6YIBSluO6a_Nzy3-lEi9hyayQB7nl7-c4zsYKf674/edit

Fotografování by proběhlo v pátek 14. 10.
Peníze zatím neposílejte, bude se vybírat, až dojdou fotografie. 
Děti se mohou fotit dohromady i se sourozencem-žákem naší ZŠ, po domluvě s Vámi případně s mladším sourozencem, který není žákem naší ZŠ - na fotografování byste mladší dítě přivedli do školy.

Prosím, v případě zájmu o některé foto, napište mi na lístek, o kterou sadu máte zájem. Lístek, ať mi dítě přinese - učitelka Iveta Kišová.

 

Děkuji Kišová

Zrušený cyklistický výlet

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se cyklistický výlet ve středu 14.9. ruší. Nicméně místo TV budeme mít M-G.

Cyklistický výlet

Ve středu 14.9. pojedeme na cyklistický výlet spojený s exkurzemi do kuřimské štoly (VL  - téma: 2.světová válka) a četnické stanice (VL - téma: Meziválečné období). Trasa měří asi 20 km a je středně náročná (Lelekovice, Podlesí, kuřimský rybníček Srpek, zmrzlina u kostela, přes Kuřim a následně Šibernou směr Česká, Lelekovice).
Sraz v 7:45 na Hasičce, návrat do 13:00 do Lelekovic na oběd. Děti z České se mohou odpojit v České u hřiště Améba po předložení písemné propustky s tím, že rodiče za ně poté přebírají plnou odpovědnost.  

Povinné:
* kolo v perfektním stavu,správně nahuštěné, funkční brzdy, přehazovačka  (potvrdíte podpisem v ŽK)
* helma (správně "sedící" na hlavě)
* reflexní oblečení nebo vesta (lze si půjčit ve škole)
+ jídlo a pití na celé dopoledne
* 30,- Kč na vstupné (vybírám v pondělí ve škole)

* podpis rodičů v  ŽK o kontrole technického stavu kola


Doporučené:
* vhodné oblečení, které lze postupně sundávat  (ráno bývá chladno  a ve štole je 12 stupňů, nikdo nepojede pouze v kraťasech a krátkém rukávu)
* pevnou obuv 
* peníze na zmrzlinu (do 50,- Kč)

Žáci, kteří se cyklistického výletu nezúčastní, se budou moci vzdělávat ve 4. třídě.

Zahájení školního roku + pomůcky

Milí páťáci,

školní rok zahájíme v naší nové  třídě v 8:00 (velká třída vedle ředitelny). Škola se otevírá v 7:45, přezůvky si přezujete v nové šatně (samostatná šatna u dveří na dvůr).  Tento den spolu strávíme asi hodinku (bez oběda), v pátek 5 hodin (s obědem) a od pondělka již pojedeme naplno podle rozvrhu. Ten si zvědavci mohou prohlédnout  v "Rozvrzích jednotlivých tříd" a nedočkavci mohou pomalu pořizovat pomůcky na celý školní rok (viz níže). 

Těším se na vás. 

Hana Vávrová

 

Pomůcky žáka 5. tř. pro šk. rok 2022/23

deníček na D.Ú.

4 rychlovazače na kopírované listy do AJ, M, VL, ČJ (lze použít loňské)

 Pouzdro vždy takto vybavené

pero nebo propisku, které nelze zmizíkovat

pero  náhradní (může být zmizíkovací)

pastelky (cca 5 barev)

ostré, špičaté nůžky, kterými lze ustřihnout i látku (podepsané)

lepidlo tyčinku  (malé, podepsané)

krátké pravítko

2 tužky (ostrouhané)

M

Kalkulačka – obyčejná (lze používat mobil)

M-G

1 trojúhelník s ryskou +1 pravítko

kružítko (přinést až na pokyn učitele)

2 tvrdé tužky (1H-5H)

VV 

Vodové barvy (podepsané)

Temperové barvy (nejméně 10 ks, podepsané)

2 štětce ploché (velký, malý)

1 štětec kulatý (tlustý)

Voskovky

Lepidlo tyčinkové (větší, podepsané)

Tenkou černou fixu nebo gelovku

Izolepu cca 5 cm širokou  (podepsanou)

kelímek (podepsaný)

prac. oděv, hadřík, podložku (noviny)

ČJ, Př, Informatika

- rodiče každý písemný domácí úkol zkontrolují a podepíší, splnění ústního úkolu potvrdí svým podpisem v deníčku,

- žáci v sešitech provádí opravy chyb se stručným zdůvodněním,

- nesplněný domácí úkol rodiče mohou písemně omluvit, žák si úkol doplní v co nejkratší době,

- při nepřítomnosti ve vyučování si žák zadané úkoly, učivo, zápisy samostatně zjistí a splní. 
 

Negumovací pero - obyčejné, pastelky (cca 5 barev), školní sešit na školní prácí, domácí sešit na psaní domácích úkolů.

Čtenářský deník - lze pokračovat v loňském (formát A4, A5, tvrdé desky), pravidla četby a zápisů si děti zapsaly do čtenářských deníků

Vlastní knihy ke čtení ve čtenářské dílně (beletrie, poezie), případně lze využít knihy z třídní knihovničky

Hodnocení - nové učivo není hodnoceno, jen jsou označovány chyby, které žák opravuje. Hodnocení známkou následuje až po procvičení. Po absenci z důvodu nemoci není žák hodnocen z nového učiva. Hodnocen je až po jeho procvičení a ověření, že učivo ovládá.