Provozní řád

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

BUDE PLATIT NOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

 

BUDE VYVĚŠEN KONCEM ČERVNA 2023

 

Provozní řád ŠJ při ZŠ a MŠ Lelekovice 2022 – 2023

 

 

 1. Vymezení činnosti

ŠJ zabezpečuje stravování pro děti MŠ, ZŠ, zaměstnance MŠ, ZŠ a děti z Dětské skupiny Pivoňka (dále jen Pivoňka).

 

 1. Výdej při absenci

V případě náhlého onemocnění dítěte se oběd vydává za zvýhodněnou cenu (platí pro MŠ a ZŠ) pouze první den nemoci

 • pro MŠ od 10,45 do 11,15 hodin ve ŠJ
 • pro ZŠ od 11,00 do 11,20 hodin ve výdejně na ZŠ

Odběr obědů za tuto cenu po další dny nepřítomnosti strávníka není povolen.

V Pivoňce si lze stravu vyzvednout od 11,10 – 11,20 hodin po dohodě s paní Exnerovou.

Strava vydaná do čistých jídlonosičů je určena k přímé spotřebě, nelze ji uchovávat.

Po odebrání domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost pokrmu.

 

 1. Přihlášení ke stravování

Strávníci jsou evidováni na základě přihlášky, kterou odevzdali vedoucí ŠJ. Ta platí po celou docházku v MŠ, ZŠ i Pivoňce.

 

 1. Odhlášení a přihlášení stravy

V pondělí lze odhlásit stravu do 8,00 hodin na tentýž den (SMS, nebo e-mailem).

Odhlašování a přihlašování stravy na další dny je možno provést nejpozději do 10,00 hodin předešlého pracovního dne, poté je již počet porcí uzavřen:

 

 1. Poplatek za stravování

Poplatek je stanoven finančním limitem podle vyhlášky č. 272 ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

MŠ                       3 - 6 roků celodenní          40 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

MŠ                       7 roků celodenní                50 Kč (přesnídávka + oběd + svačina)

ZŠ                        7 - 10 roků                         30 Kč (oběd)

ZŠ                         11 - 14 roků                       34 Kč (oběd)

Pivoňka od 2 roků                                          73 Kč (přesnídávka + oběd + svačina

                                                                                   + věcná a mzdová režie)

Zaměstnanci                                                    42 Kč (oběd)

 

Do kategorií jsou strávníci zařazováni na základě Školského zákona 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.

 

Děti mateřské a základní školy, které dovrší věku 7 a 11 let v průběhu školního roku

(od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023), platí již celý školní rok částku stanovenou dle příslušné věkové kategorie (příloha č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb.)

 

 1. Způsob úhrady stravy

Platby provádějte na účet 232 80 96 77 / 0600.
Musí být uvedeno jméno dítěte a variabilní symbol.

Pokud není uveden správný příp. žádný variabilní symbol, nebude platba přiřazena.

Přeplatky stravy budou vráceny koncem měsíce července 2023.

 

Výše měsíčních záloh:

     věk dítěte         částka
MŠ                        3-6           800 Kč

MŠ                        7             1000 Kč

ZŠ                         7-10         600 Kč
ZŠ                         11-14       680 Kč

Pivoňka               od 2        1460 Kč

Zaměstnanci                        840 Kč

Lze zaplatit jednorázově i vyšší částku – za rok, čtvrtletí apod.

 

 1. Cena za neodebranou stravu v MŠ a ZŠ

Pokud strava není odhlášena, je vždy připravena k výdeji. Proto každé další pokračování nepřítomnosti mimo původní odhlášku je třeba znovu oznámit, jinak bude stravné zaúčtováno, jako kdyby byl oběd vydán.

Pokud si strávník neodhlásí oběd v době nemoci (nepřítomnosti), bude ŠJ strávníkům účtovat plnou cenu oběda, což zahrnuje navíc mzdový a režijní náklad.

Při onemocnění, o prázdninách a ředitelském volnu není možno odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava za cenu potravin pouze první den nemoci (Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. § 4 odst. 9), kdy zákonný zástupce své dítě odhlásí. Pokud tak neučiní, bude účtována k ceně potravin i cena za režijní náklady, tj. + 33,- Kč, o kterou se navýší cena výdajů za potraviny dle věkové kategorie.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

 

 1. Vydávání obědů

Oběd na ZŠ bude vydán pouze na základě platného čipu. V případě nulového konta, příp. nepřihlášení nelze stravu odebrat.

Pro MŠ platí povinnost mít přihlášenou stravu, dítě bez zaplacené a přihlášené stravy nemůže být k pobytu přijato.

 

 1. Alergie a dietní stravování

Školní jídelna připravuje běžnou stravu dle jídelního lístku. Dietní stravování neposkytuje.

Dle směrnice 1169/2011EU jsou u každého pokrmu uváděny obsažené alergeny.

 

 1. Termíny dodání obědů do Pivoňky

Kopírují pracovní dny MŠ. Nevaří se o víkendech, státních svátcích, letních prázdninách…

 

 1. Kontrola stravy

V MŠ i ZŠ je zajišťována stravovací komisí.

Připravovaná jídla splňují nutriční doporučení MZ ČR.

 

 1. Kontakty

Email: jidelna.lelekovice@volny.cz

SMS: 737 107 508

Hlavní 13, 66431 Lelekovice

 

S účinností od 1. 9. 2022 v Lelekovicích

 

Mgr. Hana Mikaušová

ředitelka MŠ a ZŠ

 

Mgr. Táňa Nečasová                       

vedoucí ŠJ