Platby ŠD - informace

 

 

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,   Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

IČO 750 21 871


 

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk. rok 2022/2023

 

Žáci zařazení (přihlášení) do školní družiny 180Kč/ měsíc převodem na účet č: 181214955/0300     VS: přiděleno žákovi   KS: 261

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině.

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny, mimo neplacené kroužky. Zde je přihlášení do ŠD povinné, (šití, včelař, zdravotní kroužek). Vedoucí kroužků řádně vedou třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2022/2023 tyto zájmové kroužky, žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V.třída pokročlí

H. Vávrová

650,- Kč

Pohybové hry

M. Juránek

350,- za 1 hodinu týdně

 

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

500,- Kč

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

500,- Kč

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

700,- Kč

Křídlovanka

(lidové zpěvy)

P. Vydra

500,- Kč

Deskové hry

T. Nečasová

350,- Kč za 1 hodinu týdně

Šití

A. Kis

0,- Kč

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

0,- Kč

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

0,- Kč

D – kruh doučování

M. Nečasová

500,- Kč

Folklórní tance

Kyseláková

500,- Kč

 

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a vybraných financí vždy k 30. 6. příslušného školního roku.

 

Lelekovice 1. 9. 2022                                                                                                 Ředitelka školy