About Us

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
cursus a sit amet mauris.

Our Staff

Mischelle Edvinson
dancing teacher, 22 years

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in ...

Vítejte na stránkách mateřské školy

 • Mateřská škola v Lelekovicích se 1. 8. 2019 sloučila se Základní školou Lelekovice a vznikla tak organizace Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
 • Jsme akreditovanou školou zapsanou v rejstříku MŠMT a jsme tudíž vzdělávací institucí, ve které pracujeme pod kontrolou České školní inspekce a podle RVP pro předškolní vzdělávání.
 • Náš program pro předškolní vzdělávání nesoucí název „Po zarostlém chodníčku hledám do života cestičku“ podporuje všeobecný rozvoj dětí.
 • Mateřská škola má celkovou kapacitu 70 dětí a je rozdělena do tří věkově smíšených tříd, v nichž pracují kvalifikované učitelky, které vedou děti po celou dobu jejich předškolní docházky. Děti tak mají stejné paní učitelky, které je dobře znají a ony znají je. 
 • Naše mateřská škola sídlí v obci Lelekovice poblíž Brna.
 • Podporujeme enviromentální vzdělávání a vedeme děti k poznávání a prožívání lidových tradic.
 • Prostorná a členitá zahrada nabízí dětem nejen možnost pozorování přírody v jejich přirozených cyklech (jaro, léto, podzim, zima) i s mnohými živočichy (ptactvo, drobná zvěř – veverky, krtek, ježci apod.), ale také seznámení s pěstováním květin, bylin a jiných rostlin. 
 

Novinky ze školky

INFROMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO (též v záložce O ŠKOLCE – PROVOZ ŠKOLY)

Pro školní rok 2021/2022 je výše školného stanovena na 300,-V červenci je částka snížena na 150,- a v srpnu se nehradí. Školné je možno uhradit na celý školní rok – celková suma je v tomto případě 3150,-. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí pouze děti, které mají ze zákona stanovenou povinnou docházku (tzn. děti, které během školního roku dovrší 6let) a děti s odkladem školní docházky. Platba bude poukazována na účet 18 12 14 955/0300, VS: stejný jako při platbě stravného, SS: 001. Splatnost je vždy k 15. dni měsíce, tzn. 15. 9., 15. 10. atd.

DŮLEŽITÉ!!!!!!!!Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno dítěte a poznámku „školné“ → např. Novák, školné. V případě neuvedení nebude platba rozpoznána. Děkujeme.

Pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, na základě ustanovení § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), osvobození od úplaty, stanovení výše úplaty v době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, přijatého do mateřské školy, jehož docházka trvá až do doby nástupu k povinnému (bezúplatnému) předškolnímu vzdělávání (počátek školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhlo pátého roku věku).

Čl. 3

Stanovení měsíční výše úplaty

 • Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem na období školního roku činí 300,- Kč.
 • Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně.

                                                                    Čl. 4

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

 • Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci     červenci nebo srpnu, případně v obou měsících.
 • Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel po projednání se zřizovatelem, informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.
 • V případě omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejní ji na přístupném místě ve škole, nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele školy o přerušení nebo omezení provozu.

Čl. 5

 Osvobození od úplaty

 • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příplatku na péči
 • Rodič, kterému náleží zvýšení příplatku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc počínaje 1. zářím je splatná nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud nebude dohodnuta jiná splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo jinou fyzickou osobou ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nenabude právní moci.
 • Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet.
 • Ve výjimečných případech lze po předchozí dohodě provést úhradu v hotovosti do pokladny školy.

Čl. 7

Přechodná a závěrečná ustanovení

 • Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021
 
    V Lelekovicích dne        1.9.2021                  Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy

Důležité dokumenty:

Školní vzdělávací program

Školní řád

Příloha ke školnímu řádu

Pokyn ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Návštěvní řád dětského hřiště

Provozní řád dětského hřiště

23 Srpen

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat …

Read Article

“ In pellentesque faucibus vestibulum. Nulla at nulla justo, eget luctus tortor. Nulla facilisi. Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor faucibus orci luctus et ultrices”

− Harry Simons