Aktuality

 • 2. ročník bude mít výlet!

  Zveřejněno: 22.05.2023

  Výlet II. A a II. B se koná tuto  středu 24. května 2022. Sraz ve škole bude v 7,40 h. Jedeme autobusem do Útěchova a poté pokračujeme pěšky do Ořešína, Jehnic a Lelekovic. Kupte svému dítěti jeden zlevněný lístek ...

  Číst více

 • Přijatí žáci

  Zveřejněno: 20.04.2023

  Ke školnímu vzdělávání v prvním ročníku ve školním roce 2023/2024 byly přijaty děti s těmito evidenčními čísly: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31...

  Číst více

 • PLATBA za školu v přírodě - informace

  Zveřejněno: 19.04.2023

  Částka 3 100,- Kč.   Platbu provádějte do 15. 5. 2023 na účet klubu rodičů -  číslo 19 588 52 07/0300.   Do poznámky příjemce VŽDY UVÁDĚJTE JMÉNO ŽÁKA. Platbu za sourozence je možné sloučit.   ...

  Číst více

Co nás čeká?

129

Žáků ZŠ

70

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia