Aktuality

 • Šlápni do pedálu

  Zveřejněno: 10.07.2022

  Připomínáme každoroční prázdninovou soutěž! Děti si během prázdnin budou zapisovat ujeté kilometry (jméno, datum, místo, km). Na konci prázdnin kilometry sečtou a rodiče svým podpisem potvrdí pravost záznamu a součtu km. Na...

  Číst více

 • Návrat ze ŠvP

  Zveřejněno: 24.06.2022

  Všechny 3 autobusy jsou na cestě do Lelekovic. Příjezd cca 15.15 -15..30  hodin ...

  Číst více

 • Zpoždění autobusu

  Zveřejněno: 24.06.2022

  Autobus č.1 přijede cca 15.15, ostatní v zápětí po něm. Právě vyjíždíme a těšíme se domů!. ...

  Číst více

Co nás čeká?

143

Žáků ZŠ

70

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia