Hovorové hodiny

Ve středu 24. 1. 2024 se od 17.00 hodin konají hovorové hodiny. Pokud máte zájem o tyto individuální hovorové hodiny, na Classroomu naší třídy se zapište na konkrétní časový termín. Zdraví Kišová

Classroom

Vážení rodiče, už jste všichni přihlášeni v naší učebně Classroom. Prosím, sledujte od nynějška informace v učebně -  ve streamu. Děkuji Kišová

300 Kč

Vážení rodiče, vybíráme 300,- Kč na jednotné školní potřeby - sešity, výkresy, výtvarné potřeby....Peníze přinesou žáci třídnímu učiteli v hotovosti, já je pak odevzdám vedení školy.

Prosím, v průběhu školního roku si vždy u každé platby zkontrolujte, zda učitel částku přijal - str. 28 v Deníčku školáka. (platba za knihy, divadla...)

Děkuji Kišová

27. 9.

Úkoly pro nemocné děti:

ČJ Velká písanka str. 18 celá, str. 20 a 21 pouze první řádek

Písmenkář str. 16 vše bez mřížek pod hlavním obrázkem

M procvičujeme přiřazení číslice k počtu, nacvičujeme psaní číslice 1 - vše na pracovních listech (žák si doplní ve škole)

 

26. 9.

Úkoly pro nemocné děti: 

ČJ Velká písanka str. 16, písmenkář dokončit str. 15

ČS str. 7/1

25.9.

Úkoly pro nemocné:

ČS str. 6

M str. 12 dokončit, str. 13

ČJ písmenkář str. 15 mřížky (ve škole máme kartičky, doma si vyrobte kartičku s písmenem L)

písanka str. 15

TV

Vážení rodiče, dnes jsme poprvé cvičili v tělocvičně. Ne všechny děti měly vhodnou obuv, obuv nesmí mít černou podrážku, na lakovaném dřevěném povrchu tělocvičny by černé podrážky mohly dělat rýhy. Žáci musí mít jinou obuv do TV do tělocvičny a jinou na ven (venku mohou cvičit v teniskách, ve kterých dojdou ten den do školy)

Některé děti neměly v sáčku v šatně žádné převlečení do TV. Prosím o doplnění.

Žáci, kteří nejsou přihlášeni v Classroomu, mají info v deníčku.

Zdraví Kišová

 

20.9.

Vážení rodiče, 

připomínám, že zítra 21. 9. v 17.00 hodin se konají třídní schůzky. Zítra žáci nebudou mít žádný domácí úkol.

Informace ze školní jídelny od paní Nečasové - někteří žáci nenosí čipy, kdo nebude mít čip, dostane jenom polévku. 

Zdraví Kišová

15.9.

Úkoly pro nemocné děti:

ČJ písmenkář str. 10 horní polovina, str. 11 kytka vlevo dole, Velká písanka str. 7, M str. 9/2 pouze vybarvit skupiny

14. 9.

Dnešní domácí úkol je Velká písanka str. 9 druhá polovina stránky. (str. 7 a 8 zatím nemáme vypracovanou).

Clasroom

Vážení rodiče, 

od vedení školy jste obdrželi informace o přihlášení do clasroomu. Do tohoto clasroomu jste byli mnou pozváni. Prosím, příjměte pozvání. V učebně se mi zobrazí, kdo pozvání přijal. Dokud nebudou v učebně všichni žáci, hlavním komunikačním kanálem bude nástěnka třídy. O změně komunikačního kanálu Vás budu informovat. 

Zdraví Kišová

12. 9.

Vážení rodiče, 

domácí úkoly jsou značeny v učebnicích (dnešní úkol je v M), už nebudou zde na stránkách. Budou zde pouze úkoly pro nemocné děti. 

Zdraví Kišová

Angličtina-září

en-Angličtina děti :: MATEŘINKA BRNOVážení rodiče, v září budeme probírat: 

Hello, hi, bye bye, ( good bye), What´s your name? I´m...

This is...,  yes, no, red yellow, green, blue. Hello, how are you?- I´m fine, thank you.

One, two, three, four, five six.

Hezký den, Jana Strejčková

8. 9.

Vážení rodiče, 

dnes děti mají v Deníčku školáka lístek s informacemi o nepovinném předmětu Náboženství.

Dále pro Vás mám informaci, že kroužek Včelař je pro starší děti  - až od 2. třídy.

Děti od školy  dostaly ořezávátko a pastelky, bohužel však pastelky nejdou ořezávátkem ořezat (jsou větší než ořezávátko). Prosím, kupte dětem jiné ořezávátko či menší trojhranné pastelky. Děkuji. 

Dnes domácí úkol není.

Úkoly pro nemocné děti: M str. 5, ze str. 6 pouze obrázek nahoře s úkolem na boku, ČJ písmenkář str. 6 pouze první dva řádky

ČS str. 3/1

7. 9.

Vážení rodiče, 

prosím o dokoupení podložky na lavici do VV, dnes některé děti neměly oblečení do VV  - staré tričko, zástěrku...

Dále prosím do týdne o dokoupení papírového pořadače, viz např. https://www.ikea.com/cz/cs/p/tjabba-poradac-na-casopisy-bila-10492455/

DÚ Velká písanka str. 2, psát vestoje tužkou, tužku při psaní vestoje držíme v horní třetině

Dnes žáci dostali v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol rajče a nektarinku, a v rámci projektu Mlého do škol mléko, vše je zdarma.

Úkoly pro nemocné Velká písanka str. 1, 2,  psát vestoje tužkou, tužku při psaní vestoje držíme v horní třetině

Písmenkář str. 5

Zdraví Kišová

Pomůcky

Vážení rodiče, 

žáci od školy ještě dostanou gumu, ořezávátko, tyčinkové lepidlo a kelímek na vodu do VV. 

Je však třeba dokoupit obal na Deníček školáka, v informacích bylo omylem napsáno, že ho obdrží od školy. Obal by měl být průhledný. 

Děkuji. Iveta Kišová

6. 9.

Vážení rodiče,

dnes již máme první domácí úkol - písmenkář str. 4  dole prostřední úkol, pouze ústně, úkol je zatržený červeně (popiš, co kde na obrázku je...)

Děti mají v deníčku první nabídky kroužků, v případě zájmu vyplňte přihlášku a pošlete zpět do školy. Máte-li zájem o náboženství - vyplňte v Deníčku školáka na str. 26 přihlášku do kroužku.

Úkoly pro nemocné děti: Dnes jsme probrali: M učebnice str. 4 vybarvit dle návodu květy, ČJ písmenkář str. 3 (vybarvit si libovolná písemka cca 4-5), str. 4 pracovat dle návodu dole

 

 

Informace o stravování

Nedopatřením jsme vás mylně informovaly o odhlašování obědů, proto znovu uvádíme správné informace:
 
 
Základní informace o stravování ve ŠJ
 
V pondělí lze odhlásit stravu do 8,00 hodin na tentýž den (SMS, nebo e-
mailem).
Odhlašování a přihlašování stravy na další dny je možno provést nejpozději do
10,00 hodin předešlého pracovního dne, poté je již počet porcí uzavřen:
1. na https://www.jidelna.cz po zadání uživatelského jména a hesla
2. na e-mailové adrese jidelna.lelekovice@volny.cz
 
V případě náhlého onemocnění dítěte se oběd vydává za zvýhodněnou cenu
pouze první den nemoci od 11.00 do 11.20 hodin ve výdejně na ZŠ do čistých
jídlonosičů.
Pokud strava další dny nepřítomnosti nebude odhlášena, bude účtována k ceně
potravin i cena za režijní náklady, tj. + 64,- Kč, o kterou se navýší cena výdajů
za potraviny dle věkové kategorie.
 
Platby provádějte na účet 232 80 96 77 / 0600 do 20. předešlého měsíce (v září
na říjen)
Musí být uveden variabilní symbol.
Konto dítěte nesmí být v mínusu (www.jídelna.cz).
V případě, že budete potřebovat individuálně nastavit pouze některé dny, napište
do jídelny, prosím, mail (dítě bude chodit např. pouze po + čt…).
 
Při odchodu ze školky/školy v průběhu roku nebo při trvalém odhlášení ze
stravování je zákonný zástupce dítěte povinen dítě odhlásit písemně na
příslušném formuláři školní jídellny.

5.9.2023

Dnes se děti seznamovaly se spolužáky a se školou, žádné úkoly nemají.

Výuka AJ

Mařatice: Hravá angličtina pro děti i maminky - KnihovnaBBBVážení rodiče, na naší škole je výuka předmětu Anglický jazyk zařazena již v prvním ročníku. Letos přecházíme na nové učebnice od nakladatelství Klett s názvem Forest friends. Pracovní učebnici budou mít děti ve škole a nebudou ji nosit domů. Jsme pilotní škola a pracovní učebnice není vydaná vcelku. Každý měsíc Vám na stránky školy napíši, co se děti učí. Jde především o poslech a pouze kdo chce opakuje. Učíme se písničky, říkanky, hrajeme hry. Doufám, že se dětem bude výuka líbit a že získají kladný vztah k učení cizího jazyka. 

                                                                                                                             Těším se na spolupráci, PaedDr Jana Strejčková