Provoz školy

V době od 7:00
do 16:30

Počet tříd: 2 třídy pro 28 dětí a 1 třída pro 20 dětí

O vaše děti se ve třídách starají:

I. třída – Berušky – paní učitelky Marie Provazníková a Zdena Kratochvílová

II. třída – Zajíčci – paní učitelky Bc. Alena Komendová a Simona Havlíčková

III. třída – Veverky – paní učitelka Mgr. Monika Azzouzi a asistentka pedagoga Zuzana Kupková

Dále nám pomáhají: školní asistentka Jarmila Bařinková a pan školník Ivo Kovařík

Školné: pro
školní rok 2019/2020 činí 0,-