Provoz školy

Od 1. 9. 2020 je provoz ve třídách MŠ stanoven od 6:30 do 16:30.

O vaše děti se ve třídách starají:

I. třída – Berušky – Marie Provazníková a Zdenka Kratochvílová

II. třída – Zajíčci – Bc. Alena Komendová, Simona Havlíčková a asistentka pedagoga Andrea Havlíčková

III. třída – Veverky – Mgr. Monika Azzouzi, Mgr. Šárka Hanáková a asistentka pedagoga Zuzana Kupková

Dále nám pomáhají: pan školník Ivo Kovařík a o úklid MŠ se stará: Marta Helánová a Zuzana Kupková

Školné: pro školní rok 2021/2022 je výše školného stanovena na 300,-. V červenci je částka snížena na 150,- a v srpnu se nehradí. Školné je možno uhradit na celý školní rok – celková suma je v tomto případě 3150,-.

Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí pouze děti, které mají ze zákona stanovenou povinnou docházku (tzn. děti, které během školního roku dovrší 6let) a děti s odkladem školní docházky.

Platba bude poukazována na účet 18 12 14 955/0300, VS: stejný jako při platbě stravného, SS: 001. Splatnost je vždy k 15. dni měsíce, tzn. 15. 9., 15. 10. atd.

DŮLEŽITÉ!!!!!!!!Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno dítěte a poznámku „školné“ → např. Novák, školné. V případě neuvedení nebude platba rozpoznána. Děkujeme.