Důležité informace

Mateřská škola Lelekovice má provoz v pracovní dny od 6.30h do 16.30h.

V naší mateřské škole jsou třídy věkově smíšení – heterogenní, kdy třídu tvoří přibližně stejně velké skupiny dětí 3 – 4 leté, 4 – 5 leté, 5 – 6 leté, popřípadě děti s odkladem školní docházky.

Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd dle vlastního výběru rodičů, kdy hlavním kritériem pro výběr třídy je přítomnost staršího sourozence, kamaráda, paní učitelky kterou znají z minulých let – snazší adaptace nových dětí, popřípadě zaměření třídy. Třídy jsou naplněny do počtu 27 dětí – je udělena výjímka.

Denní program je pestrý, řízené a spontánní činnosti jsou vyvážené. Každý den jsou zařazovány zdravotně pohybové činnosti – v letních měsících probíhají na zahradě školy. Nové přijímané děti mají možnost začlenení do kolektivu dětí pomocí adaptačního programu. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální i skupinovou činnost. Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí. Třídní vzdělávací program umožňuje variabilitu ve výběru jednotlivých integrovaných bloků.