Logopedie v MŠ

LOGOPEDIE V MŠ VE
ŠKOLNÍM ROCE 2020 – 2021

Náplň práce:

Prevence – diagnostika – náprava narušených komunikačních schopností u
dětí předškolního věku a mladších (dle logopedického nálezu).

Během první poloviny
září proběhne depistáž všech dětí MŠ, poté budou inforováni Ti rodiče, u
jejichž dětí se logopedická péče doporučuje.

Na základě manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, bude organizace logopedické intervence
následující :

 • depistáž proběhne v prostorách MŠ bez účasti rodičů,
 • u vytipovaných jedinců bude logopedická péče probíhat  v rámci dopoledního bloku MŠ opět bez účasti
  rodičů,
 • distanční forma – online konzultace, budou probíhat stejně jako v
  minulém školním roce (čas si domluvíme individuálně),  rodič bude informován o aktuálním stavu dítěte
  a budou mu vysvětleny metody, postupy a náměty pro následné domácí
  procvičování. Tato skutečnost je nutná pro rychlejší a efektivnější vyřešení
  logopedického problému.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Monika Azzouzi

speciální pedagog (logoped)

723723704
(M.Azzouzi@seznam.cz)