Historie

Mateřská škola v Lelekovicích zahájila svůj provoz
v roce 1959, a to v budově základní školy. Byla tehdy pouze
jednotřídní a s polodenním provozem. S postupem času však přišla potřeba
vybudovat samostatnou mateřskou školu, a tak se v roce 1972 zahájila výstavba
nové budovy. Tato stavba probíhala v zahradách v Koutě, a to
v rámci tzv. akce Z, takže práce postupovaly spíše pomalu. Začátkem září
1981 pak byla školka slavnostně uvedena do provozu – měla dvě oddělení a školní
kuchyni pro děti z mateřské i základní školy. Kolem mateřské školy se
nacházela rozsáhlá a členitá zahrada, která o rok později prošla úpravami, aby
vyhovovala potřebám dětí.

Po roce 2000 došlo ve školce postupně ke kompletní obnově
inventáře, interiéry dostaly veselé barvy a byly vyzdobeny pracemi výtvarníků a
dětí. V roce 2013 proběhla také revitalizace budovy.

Z dotace byla obnovena v roce 2015 i zahrada
mateřské školy, a to podle návrhu zahradní architektky E. Wagnerové. Nyní jsou
zde místní druhy rostlin, ovocné stromy a keře. Přírodní smyslovou zahradu, ve
kterou se proměnila, doplňují také mobiliářové prvky a dřevěné sochy lesních
zvířat, které motorovou pilou vyřezal R. Zimek.

Kvůli rostoucímu počtu dětí byla školka v roce 2017 rozšířena přístavbou o další třídu a upravila se také školní zahrada, která dětem nabízí další možnosti pohybu, objevování a učení.