Akce pro děti

Naše mateřská škola směřuje k podpoře zdravého životního stylu a lidových tradic, neboť předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů chování a základů životního stylu. Akce, které máme pro děti připravené jsou zaměřeny na environmentální výchovu (návštěvy centra Lipka, vzdělávací programy), na poznávání lidových tradic (svátek sv. Martina, Mikuláš, prožívání adventu, oslava nového roku, masopust, vítání jara apod.), poznávání místa, kde žijí (návštěva knihovny, ZŠ, zpívání u vánočního stromu), prožívání významných událostí s blízkými (svátek matek, pasování na školáky, loučení se školkou) a učení se novému (dopolední výlety za poznáním, programy o zdraví, zásadách slušného chování apod.).

Každý měsíc jsou pro děti naplánovány akce, se kterými se můžete seznámit na vývěskách našich tříd nebo přímo zde.

Leporelo pro děti s básničkou, jak si správně mít ruce.

Ke stažení také na http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou