Akce pro děti

Na školní rok 2019/2020 plánujeme pro děti následující akce:

  • návštěva knihovny
  • oslava svátku matek
  • den rodiny
  • oslava svátku dětí
  • environmentální programy (návštěva centra Lipka – Jezírko)
  • divadelní představení
  • slavnost s předškoláky – pasování na školáky spojené se spaním v MŠ
  • program se záchrannými složkami – policie, hasiči
  • dopolední školní výlet

Ceny akcí budou průběžně zveřejňovány na vývěskách
(šatny tříd, webové stránky).

Naše mateřská škola směřuje k podpoře zdravého životního
stylu a lidových tradic, neboť předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro
získávání návyků, způsobů chování a základů životního stylu. Proto dále
zařazujeme i následující akce, které jsou součástí výchovně- vzdělávacího
programu mateřské školy. Jsou to především oslavy lidových tradic – např.
svátek sv. Martina, Mikuláš, advent, vánoční nadílka, masopust, oslava jara –
Velikonoce.

Dále budeme mít možnost nabídnout lyžařský výcvik (dopolední, pondělí – čtvrtek), kroužek angličtiny a jógy pro děti přímo v MŠ, kroužek tanečků v ZŠ.