Výchovný program

Mateřská škola plní v regionu funkci vesnicko-příměstské školy a její programová nabídka sleduje dva cíle. Snaží se ctít zdejší tradice a zvyklosti, morálku a slušnost jednotlivce, charitativní činností vyzývá k pomoci potřebným. Zároveň nabízí dětem i rodičům rozsáhlou škálu aktivit, které probíhají v době pravidelného provozu a jsou realizovány kvalifikovanými pedagogy.

Program pro předškolní vzdělávání má název „Po zarostlém chodníčku hledám do života cestičku„. Cílem tohoto programu je připravit dětem takové podmínky, podnětné prostředí a pestrou nabídku činností, aby v mateřské škole prožívaly chvíle plné pohody, radosti z objevování a poznávání.  A také, aby se za spoluúčasti rodiny rozvíjely v samostatné a zdravě sebevědomé jedince, kteří budou připraveni pro další život. Chceme, aby pro ně mateřská škola byla kamarádská, tvůrčí, vstřícná, empatická, hravá a s velkou nabídkou možností poznávat okolní svět a seznamovat se s jeho krásami. Program také směřuje k environmentálnímu vzdělávání dětí, které spočívá především v praktických činnostech, zaměřených na ochranu životního prostředí a přírody. Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na okolní prostředí a vytvoření základů pro otevřený a zodpovědný postoj dítěte k sobě samému i k okolnímu světu. Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat, kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost, rozpoznávat problémy a řešit je, být tvůrčí, mít představivost, sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství.