Výchovný program

Mateřská škola plní v regionu funkci vesnicko-příměstské školy a její programová nabídka sleduje dva cíle. Snaží se ctít zdejší tradice a zvyklosti, morálku a slušnost jednotlivce, charitativní činností vyzývá k pomoci potřebným. Zároveň nabízí dětem i rodičům rozsáhlou škálu aktivit, které probíhají v době pravidelného provozu a jsou realizovány kvalifikovanými pedagogy.

Program pro předškolní vzdělávání má název „Školka plná pohody a zábavy aneb Sejdeme
se pod
Lelkovníkem“. Program environmentálního vzdělávání
s názvem Školka vlídná k dětem i k přírodě
spočívá především
v praktických činnostech, zaměřených na ochranu životního prostředí a
přírody. Koncepčně pak předchází vzdělávacímu programu zdejší základní školy.