Co nabízíme

 • výchovně vzdělávací program podporující
  environmentální výchovu
 • logopedickou péči speciálního pedagoga přímo
  v mateřské škole
 • vstřícnou spolupráci s rodiči, pestrou
  vzdělávací nabídku, respektování potřeb dětí
 • prostornou, členitou a zrevitalizovanou zahradu,
  ze které je možné vyjít na procházky přímo do blízkého lesa
 • pestré akce a kulturní program (divadla, výlet, návštěvy
  center pro další vzdělávání dětí apod.)
 • setkávání na společných akcích pro děti a rodiče
  – např. odpolední tvoření, keramika, zahradní slavnost
 • konzultační odpoledne pro rodiče předškoláků
  (před zápisem do ZŠ)