Co nabízíme

  • výchovně vzdělávací program podporující i environmentální výchovu
  • logopedickou péči speciálního pedagoga přímo v mateřské škole
  • vstřícnou spolupráci s rodiči, pestrou vzdělávací nabídku, respektování potřeb dětí
  • prostornou, členitou a zrevitalizovanou zahradu, ze které je možné vyjít na procházky přímo do blízkého lesa
  • pestré akce a kulturní program (divadla, výlet, návštěvy center pro další vzdělávání dětí apod.)
  • setkávání na společných akcích pro děti a rodiče – např. odpolední tvoření, keramika, zahradní slavnost
  • konzultační odpoledne pro rodiče předškoláků (před zápisem do ZŠ)